Erasmus+ utveksling til Spania

Fra 15. april til 26. april 2024 er elever fra avdeling Otta i praksis i Spania. 

Høring av forslag til skoleregler

Forslag til nye skoleregler for Innlandet fylkeskommune er ute på høring til 6. mai 2024.

Forslag til ny skole- og tilbudsstruktur er klart

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud legger fram tre alternativer i sitt forslag til ny skole- og tilbudsstruktur for Innlandet.

Sommerskole

Innlandet fylkeskommune arrangerer gratis sommerskole på Lillehammer 24. juni–5. juli 2024. I matematikk er det høstskole.

Ungdataundersøkinga 2024

Undersøkinga går føre seg på skulen i løpet av veke 10 til 12. Her er informasjon til elevar og føresette.

Delta i forskningsprosjektet

Elevene inviteres til å svare på et spørreskjema om sammenhengen mellom mobilbruk og fysisk aktivitet.

Ny nettside for deg som er ung i Innlandet

På UngInnlandet.no finner du oversikt over fylkeskommunens ungdomsordninger i Innlandet.

Utdanningsmesse Nord-Gudbrandsdal

Tirsdag 31. oktober 2023 fra kl. 17.00 til kl. 20.30 inviteres ungdomsskoleelever til utdanningsmesse på Otta.

Avdeling Otta: Oppstartsamtale

Som et ledd i skole-hjem-samarbeid blir elevene sammen med foresatte innkalt til oppstartsamtale.

Velkomen til skulestart 2023!

Måndag 21. august 2023 startar eit nytt skuleår. Her finn du nyttig informasjon som du treng i skulestarten.