Kombinasjonsklasse Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Minoritetsspråklige i alderen 16–24 år kan få grunnskoleopplæring i såkalte kombinasjonsklasser på videregående skole.

Nord-Gudbrandsdal vgs har søkt om tiltaksmidler fra Helsedirektoratet til prosjektet digi-venn.

Øya stadion Nord- Gudbrandsdal vgs. Otta

Har du lyst til å se hvordan en vanlig dag på idrettsfag ved avdeling Otta kan være?

Begrepet fagfornyelsen er kjent for alle som jobber i skolen, men hva med oss andre?

Visma InSchool

Elever i Vg1 og nye elever i Vg2 og Vg3, samt karrieresentre og studenter ved Fagskolen Innlandet har dessverre ikke fått aktivert egen brukerkonto.

Internasjonalisering flagg

Skolen jobber med internasjonalisering gjennom studieturer for elever og lærere, samarbeidsprosjekter og yrkespraksis i utlandet.

Til toppen