Per i dag planlegges det at alle privatisteksamener for våren 2020 skal gjennomføres.

Eksamen vår 2020

Alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Elevene vil få vitnemål hvor det står at eksamen var avlyst.

Fylkeskommunen og skolene er opptatt av å gjennomføre opplæring, samtidig som personvernet blir ivaretatt.

Personer skrives på pc

Fjernundervisning vil være en stor overgang – både for elever og lærere. Vi må finne gode løsninger sammen.

Stengt-skilt

Innlandet fylkeskommune har i dag bestemt å stenge alle videregående skoler i fylket. Det samme gjelder for ordinær drift ved tannklinikkene.

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Otta

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Otta blir stengt fra og med torsdag 12. mars og ut neste uke.

Folkehelseinstituttets råd om gode vaner som forebygger smitte

Innlandet fylkeskommune skjerper restriksjonene for reiser og setter inn flere tiltak knyttet til koronaviruset.

Koronavirus

Det er påvist koronasmitte i fleire kommunar i Nord-Gudbrandsdalen, skulen følgjer utviklinga tett. 

Ungdata

I 2020 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Innlandet blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Innlandet, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Besøksdag kombinasjonsklassen Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Onsdag 15. januar 2020 var det informasjonsmøte med 25 potensielle søkere til neste års kombinasjonsklasse ved videregående på Otta.

Til toppen