Internasjonalisering

Skulen jobbar med å leggje til rette for ulike internasjonale læringsaktivitetar både på studieførebuande og yrkesfagleg utdanningsprogram. Gjennom elevutveksling og skulesamarbeid på tvers av landegrensene, får elevane eit globalt og internasjonalt perspektiv gjennom læring.

Skolens internasjonale aktiviteter for skoleåret 2019-20 ser dere i denne filmen, flere av reisene er støttet av  Erasmus + og TROLL-midler gjennom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU). 

Erasmus+ akkreditering januar 2021

Logo ECVET - Klikk for stort bilde

Skulen har for andre gang oppnådd akkreditering for internasjonale prosjekt innan Erasmus + i fag- og yrkesopplæring i regi av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU). Denne akkrediteringen betyr at skulen har oppnådd et kvalitetsstempel og kan dermed planlegge fram mot nye internasjonale aktivitetar fem år fram i tid. Sjølv om det er vanskelig å gjennomføre fysiske besøk og mobiliteter nå, så forbereder vi oss fram til vi igjen kan treffes fysisk.

Internasjonal strategi

I Internasjonal strategi for Oppland 2017–21, står det at «internasjonalt samarbeid skal bidra til å gi eit mangfoldig og inkluderande samfunn med berekraftig vekst og utvikling. Samarbeid på tvers av landegrenser skal gi nyttig kunnskap, idear og inspirasjon, nettverk og internasjonale utviklingsmidlar som gjev auka kvalitet på nærings- og samfunnsutviklinga».

Viktig med internasjonale prosjekt

Målet er at flest mulig elevar skal få moglegheit til å delta i internasjonale prosjekt. På denne måten får dei styrka si interkulturelle kompetanse og toleranse, og reflekterer over eigen arbeidspraksis i sterkare grad. I tillegg peiker fleire elevar på personlig meistring og god språktrening som viktig læringsutbytte. På yrkesfag fremmer internasjonalisering óg samarbeid mellom lokalt næringsliv i Nord-Gudbrandsdal og bedrifter i utlandet, gjennom deltaking og involvering i fleire mobilitetsprosjekt.

Internasjonale aktivitetar skuleåret 2019–2021

Skulens internasjonale aktivitetar er i hovudsak støtta gjennom Nordplus Junior som er Nordisk Ministerråds største utdanningsprogram innanfor livslang læring og EUs sektorprogram Erasmus+, som er eit mobilitets- og utvekslingsprogram for elevar innan EU-området og EØS-området.

Erasmus +: Mobilitetsprosjekt:  

 

Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Polen

Vg1 Service og samferdsel

Island

Vg2 Helsearbeidarfag

Hellas

Vg2 Barne- og ungdomsarbeidar

Hellas

Vg2 Transport og logistikk

Danmark

Vg2 Byggteknikk

Litauen

Multilateralt skulesamarbeid:

 

Vg2/Vg3 Studieførebuande: Reiseliv og språk

Island og Danmark

Vg1/Vg2 Studieførebuande: Språk

Frankrike

Studieturar

 

Vg3 Studieførebuande

Tsjekkia og Polen

Vg3 Idrettsfag

Spania

Helsearbeiderfagselever utenfor sykehjem på Kreta - Klikk for stort bildeHelsearbeiderfagselever utenfor sykehjem på Kreta

Gresk barnehage underviser om dinosaurer  - Klikk for stort bildeGresk barnehage underviser om dinosaurer

Franskelever på studietur til Nice, Frankrike - Klikk for stort bildeFranskelever på studietur til Nice, Frankrike

Til toppen