Internasjonal delingsøkt

Tirsdag 14. mai 2024 var det internasjonal delingsøkt fra alle elevene som har hatt praksis i andre land. 

Internasjonal delingsøkt. Bilde av globus og flagg - Klikk for stort bilete

Det er kanskje viktigere enn noen gang å kunne gi elever interkulturell erfaring og som styrker blant annet toleranse, inkludering og kommunikasjonsferdigheter. Derfor har Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule hatt dette på agendaen år etter år. 

Samarbeid med ulike nordiske og baltiske skoler

Siden 2005 har skolen hvert år enten sendt ut elever i arbeidspraksis i andre land, samarbeidet med ulike nordiske og baltiske skoler eller rett og slett flyttet klasserommet ut. I tillegg til dette har skolen også samarbeid med ulike skoler i Norden.

Skolen har også tatt imot og lagt til rette for besøk av utallige klasser, elever, lærekandidater og lærere på hospitering osv. Denne utvekslingen er verdifull for hele skolen, derfor inviterer vi hvert år elever, lærere og andre ansatte til delingsøkt av internasjonale aktiviteter ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule.

Erasmus+-akkreditering (2021-27) innen fag- og yrkesutdanning 

Skolen har en Erasmus+-akkreditering (2021-27) innen fag- og yrkesutdanning som gjør at vi kan tilby elever innen yrkesfag 14 dagers praksisopplæring i et annet land. Akkrediteringen er et kvalitetsstempel på vår internasjonal aktivitet som har vært en sentral del av faget YFF (yrkesfaglig fordypning) i de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene. 

Gjennom Nordplus Junior som er finansiert av Nordisk Ministerråd, har vi i år jobbet tett med School Räpina, i Estland. Elever på studiespesialisering har vært vertskap og tatt ansvar for det estiske klassebesøket den uka de var her og besøkte regionen vår.

Europass Mobilitet

Det ble delt ut mobilitetsdokument (Europass) til alle elevene som har vært i arbeidspraksis i Europa. Europass Mobilitet er et europeisk standarddokument som beskriver den kompetansen – det vil si de kunnskapene og ferdighetene – en person har tilegnet seg gjennom et opplærings- eller utdanningsopphold («mobilitetsopphold») i et annet europeisk land (EU/EFTA/EØS-land og kandidatland til EU).

Bilder av elever på scena fra Internasjonal delingsøkt - Klikk for stort bilete
Elever på scena ved Internasjonal delingsøkt - Klikk for stort bilete
Bilder av elever på scena fra Internasjonal delingsøkt - Klikk for stort bilete

Årets internasjonale aktiviteter:

  • Forbesøk for lærere på Vg2 transport og logistikk, Spania
  • Helsefagarbeider Vg2, Spania - praksis på sykehus
  • Barne- og ungdomsarbeider Vg2, Spania - praksis i barnehage
  • Restaurant og matfag Vg1, Frankrike - praksis i restaurant og på hotell
  • Salg, service og reiseliv Vg1, Frankrike - praksis i butikk
  • Studiespesialisering Vg2/Vg3, Estland - skolesamarbeid

Tildelt nye Erasmus+-midler for 2024

Skulen har i tillegg fått tildelt kr. 1.063.396 i Erasmus+-midler for 2024 - hurra!