Skolesamarbeid med Estland

“Climate changes post Covid 2022-24” er et skolesamarbeid mellom School Räpina i Estland og Nord-Gudbrandsdal vgs i Norge som støttes av Nordisk Ministerråd gjennom Nordplus Junior.

“Climate changes post Covid 2022-24” er et skolesamarbeid mellom School Räpina i Estland og Nord-Gudbrandsdal vgs - Klikk for stort bilete

Mer uforutsigbarhet og endringer i framtiden

De to siste årene har klima- og samfunnsendringer og pandemi preget verden i stor grad. Dagens unge spås å måtte forholde seg til mer uforutsigbarhet og endringer i framtiden. Dette vil påvirke dem i hverdagslivet men også innen skole- og arbeidsliv. Det snakkes mye om digitalisering, innovasjon og bærekraft for å møte framtidens behov. I dette skoleprosjektet har vi særlig studert klima- og samfunnsendringer som påvirker de unge. 

Diskuterte den politiske situasjonen i øst

Siden School Räpina ligger helt øst i Estland, ved grensen til Russland, var det også naturlig for elevene å diskutere den politiske situasjonen i øst. I faget politikk og menneskerettigheter fikk elevene anledning til å fordype seg i nettopp dette. 

Elevene fikk ansvar for selve planleggingen og gjennomføringen 

I faget Reiseliv og språk fikk elevene ansvar for selve planleggingen og gjennomføringen av Estlandsbesøket. De utarbeidet detaljerte planer og godt ukesprogram, koordinerte og informerte samt guida våre gjester underveis i oppholdet. 

En spennende uke

De inviterte også flere klasser samt vår lokale Foreningen Norden i Sel til arrangementet. Det var fint å se hvordan internasjonalt samarbeid kan fremme elevenes praktiske ferdigheter, kommunikasjon og ikke minst språktrening. Dette ble en spennende uke med dybdelæring i estiske og norske forhold og ikke minst mulighet for nye vennskapsbånd på tvers av landegrensene.

Logo NordPlus Junior - Klikk for stort bilete
“Climate changes post Covid 2022-24” er et skolesamarbeid mellom School Räpina i Estland og Nord-Gudbrandsdal vgs - Klikk for stort bilete
“Climate changes post Covid 2022-24” er et skolesamarbeid mellom School Räpina i Estland og Nord-Gudbrandsdal vgs - Klikk for stort bilete
“Climate changes post Covid 2022-24” er et skolesamarbeid mellom School Räpina i Estland og Nord-Gudbrandsdal vgs - Klikk for stort bilete
“Climate changes post Covid 2022-24” er et skolesamarbeid mellom School Räpina i Estland og Nord-Gudbrandsdal vgs - Klikk for stort bilete
“Climate changes post Covid 2022-24” er et skolesamarbeid mellom School Räpina i Estland og Nord-Gudbrandsdal vgs - Klikk for stort bilete
“Climate changes post Covid 2022-24” er et skolesamarbeid mellom School Räpina i Estland og Nord-Gudbrandsdal vgs - Klikk for stort bilete
“Climate changes post Covid 2022-24” er et skolesamarbeid mellom School Räpina i Estland og Nord-Gudbrandsdal vgs - Klikk for stort bilete
“Climate changes post Covid 2022-24” er et skolesamarbeid mellom School Räpina i Estland og Nord-Gudbrandsdal vgs - Klikk for stort bilete