Frist for å søke om stipend og lån

Dato
15. november 2024
Tid
Varar heile dagen
Stad
lånekassen.no

Søknadsfristane er:

  • 15. november for heile året eller bare haustsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Andre tidspunkt

  1. Tysdag, 15.11.2022 00.00 - Heile dagen
  2. Onsdag, 15.03.2023 00.00 - Heile dagen
  3. Onsdag, 15.11.2023 00.00 - Heile dagen
  4. Fredag, 15.03.2024 00.00 - Heile dagen
  5. Fredag, 15.11.2024 00.00 - Heile dagen
  6. Laurdag, 15.03.2025 00.00 - Heile dagen
  7. Laurdag, 15.11.2025 00.00 - Heile dagen