Spennende prosjekt på tvers av landegrenser

Internasjonalisering flagg - Klikk for stort bildeSkolen jobber med internasjonalisering gjennom studieturer for elever og lærere, samarbeidsprosjekter og yrkespraksis i utlandet.

Erasmus + og TROLL-midler

I denne filmen ser du skolens internasjonale aktiviteter for skoleåret 2019-20 der flere av utreisene er støttet av Erasmus + og TROLL-midler.

Nyttig erfaring

Det at elevene kan få to uker av praksisen i utlandet vil gi dem en ny dimensjon hvor økt kulturforståelse og selvstendighet blir styrket. Ved å kjenne på opplevelsen av å være ny i en fremmed kultur og med et fremmed språk blir ungdommene utfordret på egne holdninger og verdier. De blir mer bevisste og selvstendige. All praksis er motivasjonsfremmende, men utenlandspraksis bedrer forståelse for andre arbeidsmetoder, rutiner, holdninger og verdier som gir nyttig ballast til arbeid i et flerkulturelt samfunn som Norge er.  

Til toppen