Søk grunnskoleopplæring, og lær deg norsk med suksessmetoden!

Kombinasjonsklasse Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule - Klikk for stort bildeMinoritetsspråklige i alderen 16–24 år kan få grunnskoleopplæring i såkalte kombinasjonsklasser på videregående skole.

Kombinasjonsklasse tilbys ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Otta skoleåret 2021/2022.

Slik søker du:

Er du elev på en ungdomsskole og har/får grunnskolevitnemål, så søker du på www.vigo.no. 

Søknadsfristen er 1. februar.
Trenger du hjelp med søknaden, så ta kontakt med en rådgiver på skolen din.

Er du over 16 år og mangler grunnskoleopplæring (minimum 9-årig), så må fylkeskommunen ha en avtale med din kommune for at du skal kunne søke kombinasjonsklassen. Ta kontakt med læringssenteret/voksenopplæringen i kommunen din for å høre om du kan søke kombinasjonsklassen.

Grunnskoleopplæring

Minoritetsspråklige i alderen 16–24 år kan få grunnskoleopplæring i såkalte kombinasjonsklasser på videregående skole.

Er du nylig kommet til Norge så er kombinasjonsklassen et fint tilbud for deg som trenger mer grunnskoleopplæring. Som elev i kombinasjonsklassen får du ett eller flere forberedende år før oppstart i ordinær videregående skole. Du bruker ikke av retten din til videregående opplæring.

Kombinasjonsklassen er for deg som:

  • er mellom 16 og 24 år
  • har bodd kort tid i Norge
  • har avsluttet ungdomsskolen, men ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper og/eller fagkunnskaper til å følge undervisningen i videregående skole
  • ikke har skolebakgrunn fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole

Kombinasjonsklassen vil gi deg: 

  • mer opplæring i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag før du starter på videregående. Du kan også få undervisning i for eksempel IKT og kroppsøving.
  • tilpasset undervisning i 1–2 år for å forberede deg på videregående skole
  • bedre faglig grunnlag for å mestre fagene i videregående skole
  • kunnskap og informasjon om videregående skole slik at du kan gjøre gode valg for videre utdanning (dette får du i faget utdanningsvalg)
  • vurderinger/karakterer som gjør at du kan konkurrere på likt nivå med andre søkere til videregående opplæring
Til toppen