Kontaktmøte avdeling Otta

Otta Kulturhus og Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule - Klikk for stort bildeVel møtt til samtale med skulen hausten 2020!

I veke 48 er det tid for

1) 20 minutts samtale med kontaktlærar og
2) ev. samtale med faglærar(ar)

Samtalen er i utgangspunktet med kontaktlærar. Viss du i tillegg ønskjer samtale med faglærarar så må du bestille det spesielt.

Slik går de fram for å avtale tid til samtale med kontaktlærar/faglærar:

Ta kontakt direkte i ekspedisjonen eller på telefon 61 21 54 00 kvardagar frå kl. 08.30 - kl.15.30 for å avtale tidspunkt.

Det er viktig at de er tydelege på kva klasse, kontaktlærar og faglærar(ar) de ønskjer samtale med.

Det er også mogleg å avtale eit digitale møte på Teams. Da blir de oppringt via PC-en til eleven.

Om eleven er over 18 år må føresette ha fullmakt frå, eller møte saman med, eleven.

Frist for å bestilling av samtalar er kl. 12.00 fredag 20.11.

Med venleg helsing
Gunn O. Berg
Avdelingsansvarleg Otta

Til toppen