Informasjon om koronasituasjon

Koronavirus - Klikk for stort bilde cdc.gov Informasjon frå Nord- Gudbrandsdal vidaregåande skule om drift for veke 16.

Avdeling Dombås

Dovre kommune har oppjustert risikonivået til nivå 5, som inneber stengte skular og barnehagar.

Med heimel i smittevernloven § 4-1 har smittevernlegen fatta hastevedtak om stenging av følgjande barnehagar og skular i perioden 14.04.21 til og med 23.04.21:

  • Dovre skole med SFO
  • Dombås barnehage
  • Dovre barnehage
  • Nord- Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Dombås

Avd. Dombås er nå altså stengt og det blir gjennomført digital undervisning fram til og med fredag 23. april.

Avdeling Otta

Sel kommune har oppjustert risikonivået til nivå 4 ut veke 16, noko som inneber drift på raudt nivå for avdeling Otta.

Skulen er altså ikkje stengt. Raudt nivå betyr ei veksling mellom fysisk oppmøte og digital undervisning.

Frå måndag i veke 16 tek vi gradvis inn att elevar slik:

Måndag: Enkeltelevar

Tysdag og onsdag: Vg1 (Vg2-3 har digital undervisning)

Fagdagar går som planlagt.

Torsdag og fredag: Vg2-3 (Vg1 har digital undervisning)

Avdeling Lom

har drift på gult nivå.

Viktigare enn nokon gong

Det er viktigare enn nokon gong å halde AVSTAND, ha GOD HANDHYGIENE og å VASKE PULTAR etter seg.

Smittevern og skoleskyss

Alle elevar ved Nord- Gudbrandsdal vidaregåande skule blir oppfordra til å kvittere ut munnbind til bruk på bussen.

Informasjon frå Innlandstrafikk:

Skoleskyssen organiseres i Innlandet med en kombinasjon av åpne skolelinjer og ordinære busslinjer, og mange busser har en blanding av elever fra ulike skoletrinn, skoler og kommuner.
Innlandstrafikk er derfor avhengige av å samarbeide tett med kommunene og skolene for få gjennomført skoleskyssen under pandemien.

Det er avklart med helsemyndighetene at smittevernveileder for kollektivtrafikk gjelder for alle ordinære linjer og skoleruter.

Smittevernveilederen fastslår at reisende, også elever, kan sitte skulder ved skulder også på rødt og gult nivå. Det er viktig at vi i størst mulig grad unngår at elever står, men at de benytter alle tilgjengelige seter.

Reiseråd:

• Ikke reis hvis du ikke må
• Ikke reis hvis du er syk
• Hold avstand – vis hensyn særlig ved på- og avstigning
• Bruk munnbind når du ikke kan holde en meter avstand (barn over 12 år)
• Unngå kontakt ansikt til ansikt – sitt skulder ved skulder
• Sørg for god hostehygiene
• Føles bussen for full – ta ansvar og vent på neste avgang der dette er mulig

Kjører som normalt

All kollektivtrafikk i Innlandet er i full drift. Der det er stor smittefare kjører bussene med stengt framdør og første seterad avsperret, noe som reduserer kapasiteten noe. For å redusere sannsynligheten for overfylte skolebusser og dermed smitterisiko har Innlandstrafikk følgende oppfordringer:

  • Elever, som har et alternativ, oppfordres til å reise på andre måter enn med skolebussen. Spesielt viktig for elever som ikke har krav på fri skoleskyss.
  • Elever oppfordres til å benytte den bussavgangen som er opprinnelig planlagt. Dersom andre busser benyttes må elevene vise ekstra hensyn og spre seg på tilgjengelige bussavganger.

Hvis alle følger retningslinjene skal skoleskyssen kunne opprettholdes på en trygg og god måte. Det er summen av tiltak som kan gjøre en forskjell."

Til toppen