Informasjon om fjernundervisning

Personer skrives på pc - Klikk for stort bilde Freepik.com Fjernundervisning vil være en stor overgang – både for elever og lærere. Vi må finne gode løsninger sammen.

Vi gjør vårt beste

Det kan være forskjeller på hvordan undervisningen i de ulike fagene foregår. Men vi vil alle gjøre vårt beste for å få det til så godt som mulig for elevene. Vi vil raskt gjøre oss noen erfaringer med denne undervisningsformen, og vil tilpasse undervisningen underveis.

Alle må bidra

Vi er i en ekstraordinær situasjon, og det er krevende for alle. Vi håper at alle elever vil bidra til at vi samarbeider godt i den situasjonen vi nå er i. 
Trenger du å snakke med en rådgiver, så er elevtjenesten tilgjengelig i arbeidstiden som vanlig på SMS, mobil og i appen Elevtjenesten. 

Undervisningen går som normalt

Å være hjemme i karantene eller å være hjemme fordi skolen er stengt, betyr ikke å ha fri. 

Du skal følge undervisningen og følge gjeldende regler:

Timeplanen gjelder

Timeplanen gjelder, med vanlige timer til vanlige tider, hvis ikke annen beskjed er gitt. Følg med på informasjon som blir gitt fra kontaktlærer/ faglærer.

Det føres fravær

Dersom du ikke møter til fjernundervisning, vil du få fravær. 

Undervisning via Teams

Undervisningen vil foregå via Teams og eventuelt noe på Fronter.

Følg med på informasjon

Du må følge med i de kanalene skolen bruker for å informere, for Nord- Gudbrandsdal vidaregåande skule er dette Teams og Fronter. Her får du oppdatert informasjon og beskjeder fra faglærere. 

Innleveringsfrister gjelder som vanlig

Du må fortsatt levere det du skal og delta på det du må for å ha vurderingsgrunnlag i fag. Standpunktkarakterer og karakterer for termin 2 og karakterer i orden og adferd skal uansett settes dette skoleåret.

Til toppen