Følg drømmen, ikke strømmen 2022

Ferske undersøkelser viser at det er behov for minst 2500 nye sjåfører i Norge hvert år frem til minst 2030.

Vise frem yrket og utdanningsmulighetene

Klikk for stort bileteFor å vise frem yrket og utdanningsmulighetene, arrangerer Norges Lastebileier Forbund, NHO Transport og SOTIN i høst den landsdekkende turneen "Følg drømmen, ikke strømmen 2022".

På besøk hos oss

Onsdag 14. september 2022 var turneen her på Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Otta.

Bildene under viser at mange fra lokal transportbransje møtte opp for å prate med regionens 10. klassinger og skolens klasser på Vg1 teknologi og industrifag.

Elevene på Vg2 transport og logistikk var flinke verter på de seks stasjonene som elevene fikk prøve seg på – blant annet kjøring av lastebilsimulator, hinderløype jekketralle og kjettingpålegging.

Arrangert for første gang i 2019

Da "Følg drømmen, ikke strømmen" ble arrangert for første gang i 2019 opplevde vi en fantastisk respons fra skoler, ungdommer og bedrifter. I fjor ble det besøkt 33 steder, hvor opplegget møtte anslagsvis 5000 mulige yrkessjåfører.

Positiv omtale i media

Turneen fikk positiv omtale av bransjen og sjåføryrket gjennom tallrike oppslag i media. Da 2021‐turneen startet den 10. oktober lanserte de også #bliyrkessjåfør på TikTok. Denne hashtag’en har nå hatt 9,7 millioner visninger!

Bilder fra turneen på Nord-Gudbrandsdal vgs.

Følg drømmen, ikke strømmen 2022 Otta - Klikk for stort bilete

Følg drømmen, ikke strømmen 2022 Otta - Klikk for stort bilete

Følg drømmen, ikke strømmen 2022 Otta - Klikk for stort bilete

Følg drømmen, ikke strømmen 2022 Otta - Klikk for stort bilete

Følg drømmen, ikke strømmen 2022 Otta - Klikk for stort bilete

Følg drømmen, ikke strømmen 2022 Otta - Klikk for stort bilete

Følg drømmen, ikke strømmen 2022 Otta - Klikk for stort bilete

Følg drømmen, ikke strømmen 2022 Otta - Klikk for stort bilete

Følg drømmen, ikke strømmen 2022 Otta - Klikk for stort bilete

Følg drømmen, ikke strømmen 2022 Otta - Klikk for stort bilete

Følg drømmen, ikke strømmen 2022 Otta - Klikk for stort bilete

Følg drømmen, ikke strømmen 2022 Otta - Klikk for stort bilete