En vanlig dag på idrettsfag

Øya stadion Nord- Gudbrandsdal vgs. Otta - Klikk for stort bilde Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Har du lyst til å se hvordan en vanlig dag på idrettsfag ved avdeling Otta kan være?

Ved å gå idrettsfag 

lærer du

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • teoretiske fag

bør du være

 • interessert i helse og fysisk aktivitet
 • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
 • god i én eller flere idretter

Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

oppnår du                   

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli 

 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • skoler
 • treningssentre eller idrettsorganisasjoner
 • behandlingsinstitusjoner
 • militær- og politivesen

Opptakskrav til høyere utdanning 

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Men noen studier har spesielle opptakskrav:
Opptaksprøver: Forsvaret og politihøgskolen har fysiske minstekrav. Med idrettsfag får du et godt grunnlag for å gjennomføre fysiske tester.
Realfagskrav: Noen studier krever at du har visse realfag. Eksempler på slike studier er ingeniør-, realfags- og medisinske studier. Du finner opptakskravene til høyskole- og universitetsstudier på samordnaopptak.no. På idrettsfag kan det være vanskelig å få plass på timeplanen til å velge alle de realfagene du trenger. Sjekk med skolen din om de kan tilby deg de realfagene du ønsker å ta.

Valg av fag i utdanningsprogram for idrettsfag

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg1, ett på Vg2 og ett på Vg3.

- De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen idrettsfag og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
- Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
- Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det valgfrie programfaget på Vg3.

 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.
Til toppen