Digivenn går nasjonalt

DigiVenn - Klikk for stort bileteDigivenn er en del av Smart velferdsregion, eit samarbeidsprosjekt som går over generasjonar.

KOMPEN

Som digivenn får elevane ringe, sende bilete til skjermen dei eldre har. På KOMPEN.

Høyr elev Henriette Brustuen eiga refleksjon som digivenn.

Livsglede for Eldre går inn i samarbeid med Regionrådet Nord-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule for å vidareutvikle og gje tilbudet til fleire eldre og vidaregåande skular i Norge.

Til toppen