Velkomen som elev ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule!

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule er skulen i Nasjonalparkriket. Som elev deltek du i eit stort og mangfaldig skulesamfunn fordelt på tre skulestader: Dombås, Lom og Otta.

Sju utdanningsprogram

Skulen har sju utdanningsprogram fordelt på yrkesfag og studieførebuing:

  • Restaurant- og matfag
  • Salg, service og reiseliv
  • Helse- og oppvekstfag
  • Teknologi- og industrifag
  • Bygg og anleggsteknikk
  • Idrettsfag
  • Studiespesialisering.

Ruste deg for framtida

Vi brukar ikkje berre skulen som arena for undervisning og læring. Ekskursjonar, utplassering i bedrifter og elevutveksling med andre land i Europa er òg viktig.

Klimalaben er ein viktig opplæringsarena inn i den "grøne framtida". Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule skal ruste deg for framtida ved å vera miljømedvitne, bruke moderne teknologi og samarbeide internasjonalt.

Mestring og utfordringar på ditt nivå

Rektor Kristin Undseth - Klikk for stort bileteRektor Kristin UndsethSom elev ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule skal du oppleve å bli stilt krav til, du skal oppleve å bli tatt på alvor, du skal få faglege utfordringar, og du skal leve og lære i eit trygt skulemiljø.

Med andre ord: Vi ønskjer at du som elev skal oppleve både mestring og få utfordringar på ditt nivå. Målet vårt er å vera ein skule som er levande og triveleg, der det er godt å lære.

Vi ønskjer deg velkomen som elev ved skulen vår!

Kristin Undseth,
rektor