Kontakt IKT

IT-tenesta på Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule har tre fast tilsette. I tillegg har vi for tida to IKT-lærlingar som går i to års opplæring før dei går opp til fagprøve.

Send e-post til support

Ring til support

Eller elevar og ansatte kan ta kontakt via Teams (SNG IKT-support) 

Kontortid

Måndag – fredag kl. 08.00 – 15.30.

Kvar avdeling har eiget supportkontor.

Program og nett

Vi bruker Office 365 på våre maskinar og Microsoft Office som standard kontorapplikasjon. I tillegg kjem dei fagspesifikke programma.

Ved alle våre tre avdelingar har vi eit godt utbygd trådlaust nettverk som gir brukarane rask og god tilgang til nettverket.

Systemansvarlege

Otta

Tor Olav B. Steinsvoll

Lom

Øystein Garmo

Dombås

Ola Arne Dalen
 

Til toppen