Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er et nytt skoleadministrativt system som innføres i alle videregående skoler i Innlandet høsten 2020.

Innlogging

Det ligger en snarveiknapp til innlogging i Visma InSchool under søkefeltet på nettsiden til skolen din.

Alternativt kan du logge deg inn ved å velge din skole under:

Logg inn i Visma InSchool

Velg din skole i listen for å logge inn på skolens VIS-side.

Tjenesten krever innlogging:

 • Elever og lærere logger inn med Feide-konto
 • Foresatte logger inn med ID-porten.

Hvorfor nytt system?

Visma InSchool - Klikk for stort bildeVisma InSchool skal bidra til å:

 • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
 • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
 • digitalisere framtidens skoleadministrasjon – og gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
 • redusere tid som brukes til administrativt arbeid og frigjøre tid til pedagogiske aktiviteter
 • sikre at elevene får den opplæringen de har krav på

Hva betyr nytt system for deg som elev?

Visma InSchool vil være en stor del av skolehverdagen din. Du vil se viktig informasjon som timeplan, fravær, anmerkninger og karakterer.

Du kan også levere digitale søknader, gjennomføre fagvalg og utføre mange andre handlinger i systemet. 

Hva har foresatte tilgang til i VIS?

Er du under 18 år, har din(e) foresatt(e) tilgang til dine opplysninger i VIS.

I Innlandet fylkeskommune har foresatte for elever under 18 år mulighet til å se følgende opplysninger om deg i VIS:

 • Personalia
 • Timeplan
 • Kontaktopplysninger
 • Historikk
 • Læreplan

Er du over 18 år, kan du selv velge om du vil gi din(e) foresatt(e) tilgang til dine opplysninger i VIS, eller om du vil blokkere tilgangene.  

Hvordan får foresatte tilgang til VIS? 

For å kunne identifisere din(e) foresatt(e) må de logge inn i VIS med ID-porten. ID-porten henter informasjon fra det sentrale folkeregisteret (DSF), hvor foresatte med foreldreansvar er definert for deg. Hun/han kan da logge inn i VIS og registrere seg med mobilnummer, e-postadresse og ev. din andre foresatt. 

Koblingen mellom VIS og Folkeregisteret er forsinket, og foresatte kan ikke logge seg inn i løsningen før dette er på plass.

Det forventes at dette skal være på plass i løpet av uke 36.

Introduksjonsvideo

Videoen under gir deg en innføring i systemet.

Lykke til med et nytt skoleår med Visma InSchool!

Til toppen