Yrkesfagkoordinator

Yrkesfagkoordinatoren skal rettleie elevane på yrkesfaglege utdanningsprogram frå skule og ut i lære.

Bård Atle Fuglum

Bård Atle har ansvar for alle yrkesfagsklassane på skulen, spesielt Vg2. Du kan vanlegvis treffe Bård Atle på avdeling Otta måndagar og onsdagar, og på avdeling Lom torsdagar

Hjelp på vegen til yrkeskompetanse

Elevar med ungdomsrett som er kvalifisert og står uten læreplass etter Vg2, skal etter yrkesfaggarantien få eit tilbod om opplæring i skule som alternativ til læretid i bedrift, også kalla alternativt Vg3 i skule.

Yrkesfagkoordinator hjelper med formidling til ordinær lærekontrakt, eller til å gjennomføre eit opplæringsløp som gjev kompetansebevis eller fagbrev via skulen. 

Yrkesfagmotivatoren koordinerer utdanningsløpet, og vil vera eit bindeledd mellom eleven, skulen og bedriften. Yrkesfagmotivatoren har tett kontakt med næringslivet og opplæringskontor om praksisplassar og læreplassar for elevane.

Til toppen