Utdannings- og yrkesrådgjevar

Utdannings- og yrkesrådgjevarane gjev deg råd om utdanning og yrkesval.

Torill Utgård

Torill har ansvar for alle klassar på avdeling Otta og avdeling Dombås. Du kan vanlegvis treffe Torill på Otta måndag til torsdag, og på Dombås fredagar.

Bård Atle Fuglum

Bård Atle har ansvar for byggfagsklassane på avdeling Lom. Du kan vanlegvis treffe Bård Atle i Lom torsdagar.

Tor Olav Mundal

Tor Olav har ansvar for klassane på studiespesialisering på avdeling Lom

Det er låg terskel for å ta kontakt ved å kome på kontoret eller via SMS, Teams eller Visma InSchool. 

Utdannings- og yrkesrådgjevarane skal gje deg informasjon om:

  • offentlege og private utdanningsmoglegheiter 
  • yrkesmoglegheiter og arbeidsmarknaden i Noreg og andre land 
  • kva for krav som blir stilt til ulike utdanningar og yrke 
  • inntaksvilkår, søknadsfristar, finansieringsordningar og liknande.

Rådgjevaren skal og hjelpe deg med å utvikle din eigen kompetanse, slik at du kan gjera riktige val av utdanning og yrke med tanke på dine eigne evner og anlegg, og utan omsyn til tradisjonelle kjønnsroller.

Til toppen