Avdeling Otta: Vel møtt til samtale med skulen hausten 2021!

I veke 48 og 49 er det tid for

1) 20 minutts samtale med kontaktlærar og

2) ev. samtale med faglærar(ar)

Samtalen er i utgangspunktet med kontaktlærar. Viss du i tillegg ønskjer samtale med faglærarar så må du bestille det spesielt.

Tidspunkt
Mandag 29.11.2021 08.30 - fredag 10.12.2021 15.30
Stad
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Otta

Slik går de fram for å avtale tid til samtale med kontaktlærar/faglærar:

Ta kontakt direkte i ekspedisjonen eller på telefon 61 21 54 00 kvardagar frå kl. 08.30-15.30 for å avtale tidspunkt.

Det er viktig at de er tydelege på kva klasse, kontaktlærar og ev. faglærar(ar) de ønskjer samtale.

Om eleven er over 18 år må føresette ha fullmakt frå, eller møte saman med, eleven.

Frist for å bestilling av samtalar er kl. 12.00 onsdag 24. november 21.

Med venleg helsing

Gunn O. Berg
Avdelingsansvarleg Otta

Til toppen