Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skulestart 2017

Skolestart - Klikk for stort bilde OFK Vi gler oss til å møte både nye og "gamle" elevar og foreldre, og ser fram til eit godt samarbeid også dette skuleåret!

Vi ønskjer elevane vel møtt til nytt skuleår måndag 21. august 2017!

Avdeling Dombås

Fyrste skuledag måndag 21. august

Alle elevar og tilsette møter i kantina kl. 08.30

Kl. 8.30-11.30;
Avdelingsleder hilser velkommen.
Personalet og elevmentorene presenterer seg.
Elevene skal bli kjent med hverandre gjennom et eget opplegg.

Det blir servert gratis grønnsaksuppe til lunsj.

Etter lunsj kl. 12.15:
Kontaktlærer tar med sine elever til klasserommet - info/bokutlån/etc.
Vanlig undervisning fra kl.14.05

Avdeling Lom

Fyrste skuledag måndag 21. august

Alle elevar og tilsette møter i kultursalen i Utgard kl. 08.55.

Avdeling Otta

Fyrste skuledag måndag 21. august

Felles oppstart for alle elevar og tilsette i kultursalen 08.30-09.30, før elevane går klassevis og møter kontaktlærar og faglærarar. Ordinær timeplan etter lunsj.

Opplegg tysdag 22. august

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule er ein såkalla IKO-skule (Identifisering - Kartlegging - Oppfølging):

Hovedmålet med IKO-arbeidet er å gjøre alle elever best mulig faglig og sosialt rustet til å komme seg videre i utdanningsløpet. Dette fordrer at skolene har en kontinuerlig beredskap: Et system og et personale som med oversikt, kompetanse og omsorg bringer elever på rett kjøl igjen når «varsellampene blinker». IKO-modellen er utviklet med tanke på å lette skolenes arbeid med å identifisere ungdom som av ulike årsaker ikke har utbytte av opplæringen. Modellen skal videre sikre at skolen gjennom kartlegging får klarhet i årsaken til elevens manglende utbytte. Sist, men ikke minst, skal skolen bruke kartleggingen til å definere en oppfølging med mål om at eleven raskest mulig skal få fullt utbytte av den ordinære opplæringen.

Obligatorisk oppstartsamtale

På bakgrunn av dette så har vi valt å invitere elevar på vg 1 og vg 2 med føresett(e) til obligatorisk oppstartsamtale med kontaktlærar på skulen. Dette er ein viktig prat for både skule og heim, der målet er å sikre god kommunikasjon og bli kjent/skape gode relasjonar.

Viss de ikkje kan møte på oppsett tid, så må de sjølve byte med andre på lista, og gje beskjed til kontaktlærar.

Foreldrekafé

Det vil vera foreldrekafé i kantina denne dagen, slik at det blir råd med ein kaffekopp og ein triveleg prat.

"Info-torg" i kantina

Elevtenesta og PPT: Kan svare på spørsmål om fagval, utdanning og anna de måtte lure på. Byte av utdanningsprogram? Lånekassen? Behov for tilpassing og tilrettelegging i fag?

IKT: Deler ut brukarnamn og passord, og får vg 1-elevanes datamaskinar på nett.

Biblioteket: Utlån av skulebøker mm.

Vaktmeister: Bokskap/nøkkel

Kontoret: Skuleskyss, Lånekassen m.m.

Eiget skriv om dette, med tidsoppsett er sendt ut til alle heimar på vg 1 og vg 2 mandag 14.08.17.

Elev-pc

Lenke til informasjon om elev-pc ordningen.

Lenke til Dustin (portal for å kjøpe pc, sekk og lader)

 

VEL MØTT TIL NYTT SKULEÅR!

Sist oppdatert 18.08.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering