Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Interaktiv undervisning

 For å opprettholde et bredt fagtilbud til tross for små klasser og økonomiske utfordringer har skolen fra høsten 2017 valgt å innføre interaktiv undervisning i enkelte fag.

Even Lusæter/NRK

Even Lusæter/NRK

Moderne teknologi

Det er foreløpig avdelingene på Dombås og Otta som benytter denne undervisningsformen og fagene det blir undervist i er reiseliv, fremmedspråk nivå III, matematikk, fysikk og kjemi. Via moderne teknologi, kameraer og storskjermer blir bilder og lyd overført mellom skolestedene.  Læreren befinner seg i klasserommet på Dombås og underviser samtidig elevene som sitter i et klasserom på Otta, 45 kilometer unna. Læreren har full oversikt over alle elevene samtidig. Det veksles på hvilket skolested læreren fysisk befinner seg.

Det er kun den teoretiske delen av fagene som foregår som videoundervisning, praktiske øvelser på "labben" blir fortsatt gjort på tradisjonelt vis med lærer tilstede. Even Lusæter NRK

Framtidsretta undervisningsform

Realfaglærer Ola Røe ser positivt på framtida med "fjernundervisning". Han hadde kjennskap til hvordan teknologien fungerte fra før og var åpen for å teste det ut da ideen ble lansert. Men han påpeker at det er viktig å være bevisst på at det fordres en litt annen metodikk enn ved vanlig klasseromsundervisning. Han legger vekt på mye toveiskommunikasjon og aktiv elevdeltagelse. Det diskuteres mye og oppgaver løses i samarbeid. Han føler han får ivaretatt alle elevene og han mener dette er veien å gå for å kunne tilby et bredt fagvalg på små skolested.

Skepsis snudd til optimisme                      Monica Hjelle/Vigga

Elevene er også stort sett fornøyde med ordningen. Det var litt uvant i starten og vi var nok litt skeptiske men så lenge det tekniske fungerer er det uproblematisk, sier to av elevene ved avdeling Dombås, Martin Hovhaugholen og Amund Utgård.

Hvilke langsiktige resultater denne undervisningsformen vil gi, gjenstår å se men med tanke på at elevkullene blir små og de økonomiske utfordringene store, kan dette være en av løsningene for å opprettholde et godt, desentralisert videregående skoletilbud.

Sist oppdatert 11.12.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering