Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Helsefremmende skole

Pixabay Fylkeskommunen har ansvar for å fremme folkehelse, blant annet gjennom tiltak i den videregående skolen. Undersøkelser viser at helse og levevaner henger sammen med læring og gjennomføring. 

Rektor Kristin Unseth, elevrådsleder Live Lindby og helserådgiver Mae Iris Haarstad mottok det synlige beviset fra fylkesvaraordfører Aud Hove og Anne-Marte Kolbjørnshus, leder av komité for opplæring og kultur. - Klikk for stort bildeRektor Kristin Unseth, elevrådsleder Live Lindby og helserådgiver Mae Iris Haarstad mottok det synlige beviset fra fylkesvaraordfører Aud Hove og Anne-Marte Kolbjørnshus, leder av komité for opplæring og kultur.

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule er blitt sertifisert som helsefremmende videregående skole

Det ble markert i forbindelse med at arbeidsutvalget for Innlandet hadde lagt sitt møte til skolen torsdag 4. april 2019. Rektor Kristin Unseth, elevrådsleder Live Lindby og helserådgiver Mae Iris Haarstad mottok det synlige beviset fra fylkesvaraordfører Aud Hove og Anne-Marte Kolbjørnshus, leder av komité for opplæring og kultur. Kriterieriene som skal innfris for å kunne kalle seg helsefremmende skole finner du under her.

Helsefremmende videregående skoler

Gjennom ordningen Helsefremmende videregående skoler har alle de videregående skolene hvert år fått tilskuddsmidler til helsefremmende tiltak.

En spørreundersøkelsen i 2014 viste at de fleste kantinene i skolene i Oppland fylkeskommune fulgte kriteriene for Sunne kantiner. Til nå har syv skoler blitt sertifisert som helsefremmende videregående skole, en ordning som ble vedtatt av fylkesutvalget i 2008.

Det ble i budsjettet for 2017 bevilget egne midler til gratis frokosttilbud ved alle de videregående skolene.  

Skoler som er sertifisert som helsefremmende skoler er:

 • Gausdal videregående skole
 • Hadeland videregående skole
 • Dokka videregående skole
 • Valdres videregående skole
 • Gjøvik videregående skole
 • Lena-Valle videregående skole
 • Vinstra videregående skole
 • Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Målet er å sertifisere alle de videregående skolene i Oppland fylke som helsefremmende skoler innen 2020.

Kriteriene for å bli sertifisert som helesefremmende skole
Jf. FR-vedtak 124/08

En sertifisering som helsefremmende skole i Oppland oppnås gjennom følgende kriterier:

En helsefremmende skole:

 • har etablert en "helsegruppe" som har ansvar for temaet på skolen slik at forankring av arbeidet skjer i alle ledd fra elever til ledelse – gjerne med utgangspunkt i skolemiljøutvalget.
   
 • utarbeider årshjul/handlingsplan for helsefremmende tiltak på skolen.
   
 • har en sunn kantinestruktur med reduksjon/ikke profilering av sukkerholdige varer og tilgang på friskt, kaldt vann på skolen samt et godt tilbud av frukt og grønt.
   
 • har en plan for tilrettelegging av fysisk aktivitet utover ordinære kroppsøvingstimer.
   
 • har fokus på psykisk helse og godt arbeidsmiljø for elever og ansatte gjennom året, med regelmessig gjennomføring av opplegg innen psykisk helse som en del av årshjul/ handlingsplan.
   
 • har tobakksfrihet (jf. kriterier om tobakksfri skole fra Ungdommens Fylkesting).
   
 • har fokus på rusforebyggende arbeid og gjennomfører opplegg gjennom skoleåret som del av årshjul/handlingsplan.
   
 • tilbyr rådgivning for å forebygge uønsket svangerskap/abort og overføring av seksuelt overførbare sykdommer.
   
 • er bevisst utjevning av sosiale helseforskjeller i planlegging og gjennomføring av helsefremmende tiltak gjennom lavterskeltilbud og regelmessig innsats.
   
 • markedsfører seg som en helsefremmende skole på skolens hjemmeside og i media, og deler erfaringer med andre.

Skoler som tilfredsstiller kriteriene for helsefremmende skoler får en plakett som er med på å synliggjøre arbeidet.

Prosedyre:

 • Skolen utarbeider en søknad med beskrivelse av helsefremmende arbeid knyttet til de fastsatte kriteriene.
   
 • Søknaden sendes til fylkesopplæringssjefen i Oppland. Det kan søkes gjennom hele året.
   
 • Søknaden vurderes administrativt. Sertifisering foretas etter eventuell dialog med skolen.
   
 • Utdeling av plakett kan skje i forbindelse med fylkesopplæringssjefens skolebesøk.
Sist oppdatert 08.04.2019
Fant du det du lette etter?
Login for redigering