Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Datainnhenting om alle Vg1-elever

Utfylling av spørreundersøkelse på papir - Klikk for stort bildeIKO-prosjektet skal evalueres og forskerne skal innhente registerdata om alle elever som starter i Vg1 høsten 2017.

Information in English - evaluation of the IKO-project (PDF, 200 kB)

IKO står for identifisering, kartlegging og oppfølging, og prosjektet har som mål å hindre frafall i videregående skole.

Informasjon om forskningsprosjektet

Fra skoleåret 2016/17 prøver fylkene Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Oppland og Hedmark ut en modell (IKO-modellen) for systematisk forebygging av frafall i videregående opplæring.

IKO-modellen skal sikre at elever som står i fare for å avslutte opplæringen oppdages og at det iverksettes målrettede tiltak på et tidlig stadium.

Alle de videregående skolene i Oppland deltar i prosjektet. Fem av skolene er tiltaksskoler og fem er kontrollskoler. Det er tiltaksskolene som har tatt i bruk modellen. Prosjektet varer i tre år og finansieres gjennom Kunnskapsdepartementet.

Les mer om IKO-modellen

Innhenting av data i forbindelse med evalueringen

IKO-prosjektet skal evalueres i samarbeid med forskere fra Høyskolen i Oslo og Akershus. Målet med evalueringen er å finne ut om skolenes bruk av IKO-modellen bidrar til at flere elever gjennomfører videregående opplæring. Data vil samles inn gjennom registerdata og spørreskjemaer til elevene, samt intervjuer og observasjoner av lærernes og andre ansattes arbeid. 

I forbindelse med evalueringenvil skal forskerne innhente registerdata om alle elever som har starter i Vg1 høsten 2017.

Hvilke data innhentes?

Forskerne skal lage et register over samtlige Vg1-elever (skoleåret 2017/2018) i de deltakelnde fylkene.

Registeret vil inneholde opplysninger om elevenes karakterer og fravær i 10. trinn, og om eleven er tatt opp på sitt førstevalg til videregående eller ikke.

I tillegg skal det innhentes informasjon om hvordan det går med elevene i videregående opplæring - karakterer, fravær, spesialundervisning, om de avslutter opplæringen før tiden og registrerte årsaker til avbrudd.

For elever som slutter underveis i opplæringen skal det også hentes inn opplysninger om ungdommenes aktivitet (om de er i arbeid, deltar i tiltak eller er i annen aktivitet) fra Oppfølgingstjenestens registre.

Kun til bruk for forskning

Registeret som lages til evalueringen vil kun bli brukt til forskning og skal slettes senest etter 10 år. Forskerne er underlagt taushetsplikt og data behandles konfidensielt.

Forskerne skal oppbevare dataene på en måte som sikre at ingen uvedkomne får tilgang og det skal ikke lagres direkte personopplysninger (som navn eller personnummer) sammen med registeropplysningene. Resultatene fra undersøkelsen skal formidles gjennom nasjonal rapportering, og publisering av artikler. Resultatene fra undersøkelsen vil på ingen måte kunne knyttes til bestemte personer.

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Prosjektet er meldt til vårt personvernombud, Norsk senter for forskningsdata(NSD).

Vil du ikke delta i forskningsprosjektet?

Hvis eleven eller elevens foresatte ikke ønsker at registrerte opplysninger om eleven brukes i forskningsprosjektet, så gi beskjed om dette ved å sende en e-post med navn, fødselsdato og skolenavn til ira.malmberg-heimonen@hioa.no innen 8. september 2017.

Kontaktpersoner

Forskerne svarer gjerne på spørsmål om evalueringen. Ta kontakt med en av oss på telefon eller e-post.

Sist oppdatert 24.08.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering