Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Case Trolltunga

Fra venstre: Anne-Marte Kolbjørnsrud, leder i komité for opplæring og kultur i Oppland fylkeskommune. Ellen Ulen og Ida Kristine Aateigen Ulen ved 3 ST, Otta. - Klikk for stort bildeBærekraftig reiseliv har vært tema i et undervisningsopplegg i reiseliv og språk 2 ved avdeling Otta og Dombås.

Elever fra reiseliv og språk Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule - Klikk for stort bilde

Klimalaben og reiselivsfaget har samarbeidet om undervisningsopplegg i «Reiseliv og Språk2» og sender rapport med resultat over til Odda kommune.

Elevens oppgave

Trolltunga som destinasjon fikk oppmerksomhet i media etter sommersesongen 2016. Det primære elevene skulle jobbe med, var å finne ut hvordan Odda kommune kunne planlegge for et økende antall turister i kommende sesonger, og hvordan man kan løse utfordringer med masseturisme. Dette innenfor rammen av begrepet bærekraftig reiseliv, der bærekraft innebærer både sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

 «Reiseliv og Språk 2» er en klasse på to skolesteder, med 13 elever på Otta og 14 på Dombås. Inspirasjon til temaet ble hentet fra en konferanse i Lom i oktober i 2016 om bærekraftig reiseliv, der seniorrådgiver Rolf Bøen i Odda kommune introduserte om Trolltunga. Reiselivsdestinasjonen Trolltunga har derfor vært eksemplet elevene har studert. Arbeidet har munnet ut i en rapport, som ble påbegynt i januar 2017 og ferdigstilt i løpet av 4 uker. I dette arbeidet har klassen, med faglærerne Lene Sørbråten og Ann Christin Vole, samarbeidet tett med prosjektleder for Klimalaben ved skolen, Inger Oddrun Sverkmo.

Kompleksitetsteori, og spesielt interaksjon, var teoretiske grunnlag for arbeidet. For å kunne systematisere og analysere Trolltunga som reiselivsdestinasjon, benyttet klassen en analysemodell som ble utviklet av Vygotsky på 1920-tallet, aktivitetsteori. I arbeidet med analysen, identifiserte elevene motsetninger innenfor og mellom begrepene i modellen. I tråd med Vygotsky, er disse motsetningene er drivkraft for endring. Elevene stilte endringsspørsmål, som starter med "hvordan," for å identifisere utfordringene som trengte å bli løst. Deretter utarbeidet de endringsforslag innenfor utvalgte temaer.

Konklusjon

Som konklusjon analyserte og sammenstilte Lene Sørbråten endringsforslagene innenfor hovedbegrepene i bærekraftig reiseliv. Det er forslag som innebærer økt sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft rundt masseturisme ved destinasjon Trolltunga. Innenfor sosiale forhold, innebærer forslagene å benytte flere teknologiske hjelpemidler i forkant av, og under selve oppholdet. Dessuten foreslår elevene å styrke Odda som en helhetlig destinasjon, der service og vertskapsrollen står sentralt. I tillegg har arbeidet munnet ut i forslag til tiltak om som styrker sikkerheten, -både gjennom informasjonstiltak og kulturformidling som verktøy. Når det gjelder økonomiske forhold, har elevene foreslått tiltak som øker næringsutvikling og opprettelse av arbeidsplasser. Ett forslag handler om en times forestilling som formidler norsk turkultur, allemannsretten og fjellvettreglene på en humoristisk måte. Dessuten foreslår de et besøkssenter og en gudiebank. Miljøforholdene var også tema for løsningsforslag, der en uavkortet turistskatt kunne bidra til vedlikehold og drift av Trolltunga som destinasjon, med søppelhåndtering, opprettholdelse av turstier, med mer. Miljøsertifisering av reisedestinasjonen, med tydelig miljøprofil, kan også være et element i markedsføringen. Å bevare lokal kultur i forbindelse med besøk til denne reiselivsdestinasjonen, understrekes også av elevene.

Inspirasjon

Dette prosjektet har gitt inspirasjon til å fortsette arbeidet innenfor bærekraftig reiseliv lokalt, blant annet sammen med Sel kommune. Dette innebærer at elevene utarbeider en bærekraftbrosjyre med konkrete tiltak som kan ivareta innbyggerne, tilreisende og næringslivet.

Sist oppdatert 14.03.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering