Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Arbeidslivsdagen 2019

NAV og Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule arrangerer Arbeidslivsdagen 2019 torsdag 14. februar.

Arbeidslivsdagen ha som formål å øke kunnskapen om lærlingordningen, og være bindeleddet mellom elever og arbeidslivet.

Her vil det bli mye nyttig informasjon for bedrifter som ønsker å rekruttere lærlinger og for elever som ønsker å bli lærlinger selv. Dagen er også interessant for foreldre til elever som ønsker å bli lærling eller politikere som ønsker å vite mer om yrkesfag.

Målet med dagen

  • Målgruppe før lunsj er lokalt næringsliv, lærere, LUT-team, foreldre, kommuner, regionale politikere og presse. Målet er å belyse framtidas behov for faglært arbeidskraft og å oppmuntre flere bedrifter/kommuner til å ta inn lærlinger. Det blir også informasjon om fagfornyelsen og ny struktur for yrkesfagene fra høsten 2020.
  • Målgruppe etter lunsj er elever og lærere på Vg2 yrkesfag ved Nord-Gudbrandsdal vgs. Her er målet å få flere elever til å søke læreplass og å informere om kravene i arbeidslivet som møter dem som lærlinger.

Dagen avsluttes med NAV sin årlige jobbmesse, der vi ønsker oss flest mulig bedrifter med ledige stillinger. Arbeidslivsdagen er et gratis tilbud. 

Program for Arbeidslivsdagen 2019

Sted: Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avd. Otta – kultursalen
Tid: Torsdag 14. februar 2019

Del1: For næringsliv, lærere, Vg2 yrkesfagselever, LUT-team, foreldre, kommuner , politikere, presse og andre interesserte

Kl. 09.00     Velkommen til arbeidslivsdagen!
Rektor Kristin Undseth, N-G vgs

Kl. 09.05     NAV i Nord-Gudbrandsdal
Markedskoordinator Arne Chr. Mæhlum
Hvilke utfordringer står vi overfor? Hva blir behovet framover?

Kl. 09.20     LO
Ungdomssekretær Linda Kristin Rye
Samfunnskontrakten for flere læreplasser

Kl. 09.35     Opplæringskontor
Opplæringskontoret for flere fag på Otta, Per Steinar Brendløkken
Opplæringskontoret Brimikjøken, Bjørg Aaseng Vole
Lærlingkontoret Gudbrandsdalen, Bjørg Aaseng Vole
Opplæringskontoret for elektrofag og byggfag, Liv Ellen Espnes
Hva er et opplæringskontor? Hvem er de til for? Hva kan de hjelpe lærling/bedrift med. Fordelen med lokale opplæringskontor. En lærling forteller hva som er viktig for dem når de kommer ut i bedrift.

Kl. 10.05     15 min. beinstrekk

Kl. 10.20     Fagskolen i Innlandet
Ass. Rektor Frank-Jørgen Vangen
Fra lærling til «praksisprofessor» i framtidens arbeidsmarked

Kl. 10.40     Oppland Fylkeskommune
Fagopplæringsleder Jørn Bekkelund
Satsing på yrkesfag. Hva er fagfornyelsen? Nye og mer relevante læreplaner i skolen fra høsten 2020.
Ny struktur for yrkesfagene.

Kl. 11.00     Lunsj og omvisning på Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule
Enkel bevertning i kantina på skolen

Bli lærling!

Del 2: For elever og lærere på yrkesfag

Kl. 12.00     Velkommen!
Fagopplæringsleder Jørn Bekkelund                               

Kl. 12.10     Bedrifter forteller om behov for og krav til lærlinger
Skjåk kommune, Elin Bakke
Dovre kommune, Bård Haugstulen
Bring Gudbrandsdal, Geir Inge Kirkestuen
Sinclair Mur og Bygg, Gjermund Øihusom
Læreplassen starter ofte i YFF-faget. Hva er viktig når du vil skaffe deg læreplass?
Hvilke krav stiller bedriftene til deg som lærling?

Kl. 12.45     5 min beinstrekk i salen.

Kl. 12.50     Opplæringskontor
Opplæringskontoret for flere fag på Otta, Per Steinar Brendløkken
Opplæringskontoret Brimi-kjøken, Bjørg Aaseng Vole
Lærlingkontoret Gudbrandsdalen, Bjørg Aaseng Vole
Opplæringskontorene for elektrofag og byggfag i Gudbrandsdalen, Liv Ellen Espnes
Hva er et opplæringskontor? Hvem er de til for? Hva kan de hjelpe deg med som lærling?
Lokale opplæringskontor. Lærling forteller.

Kl. 13.20     Fagskolen i Innlandet
Ass. rektor Frank-Jørgen Vangen
Karriere med yrkesfag i framtidens arbeidsmarked
-Utdanninger med mål og mening

Kl. 13.30     Presentasjon av bedrifter med læreplasser på Jobbmessen
Yrkesfagmotivatorer Bård Atle Fuglum og Dirk Wolf, N-G vgs
Markedskoordinator Arne Chr. Mæhlum, NAV Sel

Kl. 13.30    Jobbmesse for ALLE
Her kan du snakke med aktuelle bedrifter som har læreplasser eller ordinære jobber.
Du kan også skaffe deg sommerjobb.

Kl. 15.30     Jobbmessen avsluttes

Sist oppdatert 11.02.2019
Fant du det du lette etter?
Login for redigering