Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

6676 søkere får tilbud om skoleplass

Elever hos Lillehammer videregående skole - Klikk for stort bildeFørsteinntaket til videregående skoler i Oppland er klart. 86,2 prosent har fått plass på sitt førsteønske.

Logg inn på Vigo med passord og engangskode fra MinID for å svare på tilbud om videregående opplæring.

Inntakskontoret har ikke tilgang til MinID. Nytt passord til MinID får du ved å kontakte brukerstøtte for MinID og elektronisk ID på telefon 800 30 300 eller e-post: brukerstotte@difi.no

Svarfrist 17. juli

Svarfristen er 17. juli. Manglende svar blir betraktet som nei.

 • Først når du som søker har fått tilbud og takket ja til skoleplass, kan du søke lån og stipend gjennom Lånekassen. Les mer om dette hos Lånekassen.
 • Får du tilbud om skoleplass på ditt førsteønske, er dette det eneste tilbudet du får. Du får ikke tilbud om plass på lavere ønsker.
 • Du får aldri tilbud om mer enn én skoleplass. Lavere ønsker enn det du har fått tilbud om blir automatisk satt som uaktuelle.
 • Sett deg godt inn i regler knyttet til ventelisteplasser.

Mer informasjon om hvordan du svarer på tilbud om skoleplass finnes på nettstedet Vilbli.no. Dette er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring.

Du har mulighet til å stå på venteliste til høyere ønsker. Hvis du konkurrerer deg inn til høyere ønske i andreinntaket 10. august, mister du den plassen du fikk i førsteinntaket. 

Søkere uten tilbud etter førsteinntaket

Det er 199 søkere fra Oppland med ungdomsrett som ikke har fått tilbud om skoleplass. 77 av disse er søkere fra Vg2 yrkesfag som har søkt eller kan søke seg til læreplass. Kvalifiserte søkere (maksimum to stryk) med ungdomsrett, som har søkt læreplass og ikke får tilbud om læreplass, har rett til alternativ opplæring (alternativ Vg3). Se mer informasjon om denne ordningen under avsnittet "Læreplassøkere" lenger ned i denne saken.

Søkere uten tilbud står på ventelisteplass frem til andreinntaket 10. august.

Alle kvalifiserte søkere med opplæringsrett og som står på ventelister til alle sine ønsker, får tilbud i andreinntaket 10. august.

Stor konkurranse om plasser

Som tidligere år har Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget mange søkere på venteliste. Det er i tillegg langt flere søkere til dette programområdet enn det er læreplasser. Fylkesopplæringssjefen har derfor redusert dimensjoneringen de siste årene.

Arbeidslivets behov for kvalifisert arbeidskraft er en viktig faktor når fylkesopplæringssjefen fastsetter dimensjoneringen.

Flere elever enn det er plass til har også i år søkt Vg1 elektro. Årsaken er at antall skoleplasser ble noe redusert for skoleåret 2014-2015 for å tilpasses arbeidslivets behov.

Programområdet Vg3 påbygging til generell studiekompetanse har også flere søkere enn det er plass til. Antall skoleplasser er redusert, fordi det tidligere var for mange som ikke besto dette krevende programområdet.

Oppland fylkeskommune ønsker at flere elever skal fullføre det yrkesfaglige utdanningsløpet gjennom å gå ut i lære. Læretid øker mange ungdommers muligheter for å gjennomføre og bestå videregående opplæring. Det er et økende behov i samfunnet for kvalifisert arbeidskraft med fag- og svennebrev.

Selv om det er et begrenset antall plasser på Vg3 påbygging, har ungdom som går yrkesfaglige utdanningsprogram mulighet til å få studiekompetanse når opplæringsløpet er gjennomført og bestått med fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse. Når slik kompetanse er oppnådd, har ungdommen rett til Vg4 ettårig påbygging, jf. Opplæringslova § 3-1. Dette programområdet har flere søkere i år enn i fjor.

Samarbeidsavtaler inngått mellom Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

 • Antall søkere fra Hedmark som har fått tilbud i Oppland i førsteinntaket: 134
  Samarbeidsavtale inngått mellom Hedmark fylkeskommune gir søkere fra Brøttum skolekrets mulighet til å søke og konkurrere på skoleplasser ved Lillehammer videregående skole.
   
 • Antall søkere fra Jevnaker som har fått tilbud i Buskerud i førsteinntaket: 97
  Samarbeidsavtale inngått mellom Oppland og Buskerud gir søkere fra Jevnaker anledning til å søke og konkurrere på skoleplasser ved Hønefoss og Ringerike videregående skoler.
   
 • Antall søkere fra Ringerike og Hole som har fått tilbud i Oppland i førsteinntaket: 10
  Samarbeidsavtalen inngått mellom Oppland og Buskerud gir søkere fra Ringerike og Hole mulighet til å søke og konkurrere på skoleplasser ved Hadeland vgs. 

Usikkerheten rundt søkermassen fra Jevnaker og Ringerike og Hole skaper utfordringer. Usikkerheten er knyttet til om søkerne velger skoletilbud i Oppland eller Buskerud. I førsteinntaket er det i år 97 søkere fra Jevnaker som har fått inntak i Buskerud i førsteinntaket, mot 86 søkere i fjor.

Andel inntatte til førstevalg både på skole og programområde er 86,2 %. I 2016 var andelen 89,5 %.  

Læreplassøkere - overgang til læreplass

Norge trenger 100 000 nye fagarbeidere i 2030. En rapport fra Kunnskapsdepartementet og Statistisk sentralbyrå (SSB) konkluderer med at etterspørselen etter faglært arbeidskraft innen viktige håndverksfag er betydelig høyere enn det vi utdanner fram mot 2030. Hvert år går nærmere 1600 ungdommer i Oppland på lærekontrakt.

Per 5. juli er det registrert totalt 976 søkere til læreplass i Oppland, hvorav 731 er søkere med ungdomsrett i Oppland.

81 søkere kommer fra andre fylker, primært Hedmark og Buskerud. Formidlingen (overgang til læreplass) ligger litt høyere enn den har gjort i begynnelsen av juli de siste par årene.

623 av søkerne er per 5. juli 2017 registrert formidlet til læreplass (63,8 %). Ser vi kun på søkerne med ungdomsrett i Oppland, så er 478 søkere registrert formidlet på samme tid (65,4 %).

Status formidling for søkerne med ungdomsrett ser i dag slik ut fordelt på utdanningsprogram:

Bygg og anlegg

76 %

Design og håndverk

53 %

Elektro

56 %

Helse- og oppvekst

63 %

Medier og kommunikasjon

100 %

Naturbruk

67 %

Restaurant og matfag

71 %

Service og samferdsel

61 %

Teknikk og industriell produksjon

62 %

 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, tømrerfaget, bilfaget, lette kjøretøy og elektrikerfaget er fagene som har flest søkere som står uten læreplass per juli 2017. Elektrofagene er en utfordring også i år, etter mange år med vekst i søkertallene. Av store fag med tidlig overgang til lære kan særlig anleggsmaskinførerfaget fremheves. Her er 90 % av søkerne formidlet allerede. Tømrerfaget, som er et av de største lærefagene i videregående opplæring, har en formidlingsgrad i begynnelsen av juli på ca. 73 %.

Formidlingsarbeidet fortsetter utover sommeren og høsten.

Søkere med ungdomsrett, som ikke har fått læreplass innen 1. august, vil også få tilbud om alternativt Vg3 i skole, i tråd med Yrkesfaggarantien som Oppland fylkeskommune innførte i 2015.

Bedre tider for lærlingene

Det store fokuset på yrkesfaglig utdanning har gitt resultater.

I 2012 ble det inngått 657 nye lærlingkontrakter. I 2016 var tallet 869. Det betyr en økning på omtrent 30 %.

I løpet av året vil vi nok se enda bedre resultater. I Oppland har vi arbeidet målrettet for å skaffe flere lærlingplasser. Dette arbeidet vil imidlertid forsterkes ytterligere kommende høst, sier fagopplæringsleder i Oppland fylkeskommune Jørn Olav Bekkelund.

Alle som har søkt lærlingplass, med ungdomsrett og som er kvalifisert, vil få et tilbud.

Vilkår for inntak

Les mer om:

Andreinntaket er klart 10. august

Alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett, som ikke har fått tilbud i førsteinntaket i juli, vil få tilbud om skoleplass i andreinntaket 10. august.

I andreinntaket fylles ledige plasser som er blitt frigjort etter at søkere har takket nei til tilbud. Erfaringsmessig er det et frafall av søkere etter førsteinntaket på bortimot 10 %.

For ytterligere spørsmål: inntak@oppland.org eller telefon: 61 28 92 00

Sist oppdatert 02.08.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering