Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Elevens rettigheter

Som elev i videregående skole har du en rekke rettigheter og plikter etter ulike lover og regler.

Rett til videregående opplæring

Søkere med ungdomsrett til videregående opplæring på Vg1-nivå, har rett til inntak på ett av tre utdanningsprogram de har søkt på.

Søkere med ungdomsrett til Vg2-nivå har rett til videregående opplæring innenfor det utdanningsprogrammet søker hadde på Vg1-nivå. Søker har ikke rett til et bestemt programområde.

Rett til videregående opplæring (ungdomsretten) gjelder opplæringstilbud i hele fylket, og er ikke knyttet opp mot en bestemt skole.

Søkere som har søkt læreplass og ikke har fått læreplass er garantert et 20-24 måneders tilbud om opplæring i skole som alternativ til læretid i bedrift, dette kalles yrkesfaggaranti.

Søkere uten ungdomsrett som har fullført og bestått med yrkeskompetanse (fag- og svennebrev) i 2014 eller senere, har rett til påbygging.

Inntak

Søkere som ikke får inntak på førsteønsket sitt, vil få tilbud om inntak på et lavere ønske.

Dersom det er flere søkere enn antall elevplasser ved et utdanningstilbud som fylkeskommunen tilbyr, konkurrerer søkerne om plassene ut fra karaktergrunnlaget sitt, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-20. Unntaket fra denne bestemmelsen er søkere som fyller vilkårene for inntak på individuelt grunnlag. 

Søkere som ikke kommer inn på det skolestedet som han eller hun ønsker, får tilbud om skoleplass ved en annen skole som har det ønskede utdanningsprogram/programområdet. Søkere til Vg2 og Vg3 kan også bli videresøkt til andre programområder innenfor det utdanningsprogrammet de har startet på, jf. lokal inntaksforskrift § 1

Hovedre