Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skoleskyss i videregående skole

Her finner du informasjon om skoleskyss for elever i videregående skole. 

Husk å søke om skoleskyss - hvert år

Alle elever i videregående skole som trenger skoleskyss til og fra skolen må søke om skoleskyss hvert år.

Dette gjelder både elever som har skyss i dag og som skal fortsette som elever neste år, og elever som går på 10. trinn i grunnskolen som skal begynne på videregående skole.

Det gjelder elever med ordinær skyss, skyss ved spesielle behov, skyss ved delt bopel, skyss til holdeplass og midlertidig skyss. 

Søk via MinSkyss

Alle søknader om skoleskyss for videregående skole må legges inn av elevene selv via «MinSkyss» som er en nettbasert løsning. Her skal elevene opprette "sin side" og søke om skoleskyss.

Søk om skoleskyss i MinSkyss

Elevene må følge med på "sin side" i MinSkyss. Her får elevene svar på om de får skyss og hva slags skyss man får innvilget.

Brukerveiledning MinSkyss (PDF, 2 MB)

Rett til skoleskyss

Hovedregler:

To adresser eller hybel

 • Eleven får skyss til begge foreldrene når han/hun bor tilnærmet lik tid hos hver av foreldrene.
 • Elever som bor på hybel har ikke rett på skyss mellom hybel og bopel.

Skoleskyss med særlig begrunnelse

 • Eleven har mer enn 3 km til holdeplass.
 • Det går ingen bussruter der eleven bor.
 • Eleven har behov for spesialskyss.

Funksjonshemmede og midlertidig skadet

 • Varig funksjonshemmede elever har rett til skyss uavhengig av avstand mellom bopel og undervisningssted.
 • Midlertidig skadede/funksjonshemmede elever kan søke om midlertidig skyss i MinSkyss.
 • Dokumentasjon må foreligge før skyssen iverksettes.

Skoleplass utenfor Oppland

 • Elever med bostedsadresse i Oppland og skoleplass utenfor fylket, kan få skoleskyss.
 • Det forutsettes at skoleplassen er betalt av Oppland fylkeskommune.

Skysstilbudet

 • Det tilrettelegges skoleskyss med det ordinære kollektivtilbudet.
 • I områder uten kollektivtransport blir elevene kjørt med drosje/turvogn til nærmeste holdeplass for kollektivtransport, eller direkte til skolen.
 • Skoleskyss med drosje/turvogn utføres etter en fast rute- og tidsplan på samme måte som en bussrute. Det er derfor viktig å møte opp til avtalt sted i god tid.
 • Elever kan søke om skysstilskudd i MinSkyss der det ikke fins et kollektivtilbud.

Skysskort

 • Alle skysselever får skysskort som brukes i skoleskyssen.
 • Skysskort blir utlevert på skolen.
 • Ved mistet eller ødelagt skysskort, bestilles nytt skysskort i MinSkyss.
 • Mistet eller ødelagt skysskort koster 150 kroner for elever. Gyldig kvittering må fremvises skolen.
 • Skysskort som har teknisk feil, eller som det er problemer med, leveres til skolen. Skolen vil utstede midlertidig skyssbevis.

Utplassering

 • Elever som er utplassert i praksis som en obligatorisk del av undervisning, har rett til skyss.
 • Skolene er ansvarlig for organisering og finansiering.
 • Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon.

Klager

Klager sendes til:

 • Oppland fylkeskommune, postboks 988, 2626 Lillehammer
 • Send e-post

Spørsmål om rutetider - ring Ruteopplysningen

Sist oppdatert 28.11.2017
Fant du det du lette etter?