Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utdannings- og yrkesrådgjevar

Utdannings- og yrkesrådgjevarane gjev deg råd om utdanning og yrkesval.

Kontortid

Avdeling Otta

Ellen Gulbrandsen er til stades måndagar og tysdagar
Torill Utgård er til stades tysdagar, onsdagar fram til kl 11.00 og fredagar.

Avdeling Lom

Ellen Gulbrandsen er til stades onsdagar, torsdagar og fredagar

Avdeling Dombås

Torill Utgård er til stades måndagar, onsdagar fra 12.15 og torsdagar

 

Utdannings- og yrkesrådgjevaren skal gje deg informasjon om:

  • offentlege og private utdanningsmoglegheiter 
  • yrkesmoglegheiter og arbeidsmarknaden i Noreg og andre land 
  • kva for krav som blir  stilt til forskjellige utdanningar og yrke 
  • inntaksvilkår, søknadsfristar, finansieringsordningar og liknande.

Rådgjevaren skal og hjelpe deg med  å utvikle din eigen kompetanse, slik at du kan gjera riktige val av utdanning og yrke med tanke på  dine eigne evner og anlegg og utan omsyn til tradisjonelle kjønnsroller.

Sist oppdatert 12.12.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering