Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utdannings- og yrkesrådgivar

Utdannings- og yrkesrådgivarane gjev deg råd om utdanning og yrkesval.

Kontortid

Avdeling Otta

Ellen Gulbrandsen er til stades måndagar, tysdagar og onsdagar.
Torill Utgård er til stades måndager, onsdagar og torsdagar

Avdeling Lom

Ellen Gulbrandsen er til stades torsdagar og fredagar.

Avdeling Dombås

Torill Utgård er til stades tysdagar og fredagar.

 

Utdannings- og yrkesrådgivarane skal gje deg informasjon om:

  • offentlege og private utdanningsmoglegheiter 
  • yrkesmoglegheiter og arbeidsmarknaden i Noreg og andre land 
  • kva for krav som blir  stilt til forskjellige utdanningar og yrke 
  • inntaksvilkår, søknadsfristar, finansieringsordningar og liknande.

Rådgjevaren skal og hjelpe deg med  å utvikle din eigen kompetanse, slik at du kan gjera riktige val av utdanning og yrke med tanke på  dine eigne evner og anlegg og utan omsyn til tradisjonelle kjønnsroller.

Sist oppdatert 19.10.2017
Fant du det du lette etter?